Kupnja i uvjeti

Kupnja i uvjeti

Opći uvjeti internetske trgovine Collagen.si izrađeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), te na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za internetsku i elektroničku trgovinu.

Opći uvjeti uređuju rad internetske trgovine kolagen.si (u daljnjem tekstu :web-trgovina kolagen.si) kojom upravlja Dator d.o.o. Glavni trg 17 b, 2000 Maribor (u daljnjem tekstu ,,ponuditelj,,), prava i obveze ponuditelja te posjetitelje web stranice www.kolagen.si/hr i korisnike koji kupuju putem web stranice kolagen.si (,,kupac,,).

Uslužnik: Dator d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, Slovenija, porezni broj: SI 92641725, matični broj:1277839000.

Mob.: 003840 473 328, Tel.: 003862 22 96 570, Email: info@kolagen.si, web: www.kolagen.si/hr

Internetska trgovina kolagen.si omogućuje kupnju dodatka prehrani Collagen Beauty gel i Collagen Fit gela (u daljnjem tekstu ,,roba,,) na jednostavan i brz način po cijeloj Sloveniji i Hrvatski.

Naručivanje robe

Kad uslužnik primi narudžbu koju mu je poslao kupac, kupcu odmah potvrđuje prihvaćanje narudžbe. Kupoprodajni ugovor između uslužnika i kupca zaključen je u trenutku kada uslužnik potvrdi narudžbu. Da bi kupac mogao izvršiti kupnju u internetskoj trgovini kolagen.si, prvo mora izvršiti narudžbu sa sljedećim osobnim podacima: ime i prezime, e-mail, adresa, telefonski broj i adresa za dostavu (ulica, grad i poštanski broj). Pruženi podaci omogućuju uslužniku da osigura nesmetan postupak konačnog izvršenja narudžbe kupca te ga može obavijestiti o svim promjenama narudžbe.

Cijena

Sve cijene su na internetnoj stranici su u Eurima i sadrže 9,5% DDV-ja, osim ukoliko je na internetnoj stranici izričito napisano drugačije. Snižena cijena je snižena puna cijena po kojoj se prodaje predstavljeni proizvod na određeno ili neodređeno vrijeme.

Sve cijene u online dućanu cijene su proizvoda te ne sadrže troškove dostave. Sve cijene vrijede samo za elektronsku naručbu preko stranice kolagen.si. Cijene vrijede u trenutku predaje naručbe te nemaju rok trajanja. Cijene vrijede u slučaju plačanja sa objavljenim mogućim oblicima plaćanja.

Zaštita potrošača

Dator d.o.o prodaje robu putem web stranice kolagen.si isključivo potrošačima. Zbog specifičnosti i ograničenja robe, kupac može sa jednom narudžbom naručiti najviše 3 komada istog proizvoda.

Ponuditelj ima pravo odbiti internetsku narudžbu. O tome odlučuje davatelj usluga. Odbijanje narudžbe mora biti objašnjeno i ponuditelj mora odmah obavijestiti kupca.

Način plaćanja, troškovi dostave i otpreme

Plaćanje robe kupljene kupljene preko internet trgovine kolagen.si može se izvršiti po primitku ili na predračunu, prijenosom na TRR davatelja usluga.

Sve proizvode kupcu dostavlja ugovorni partner DPD d.o.o (u daljnjem tekstu: ,,dobavljač,,) na kupčevu adresu u Sloveniji koja je navedena u narudžbi. Pošiljatelj dostavlja naručenu robu primatelju osobno na adresu koju je kupac odabrao kao mjesto preuzimanja. Kupac plaća isporuku sa troškom dostave.

Ako na odabranoj adresi nikoga nema kod kuće, dobavljač zove kupca na telefonski broj koji je naveo prilikom naručivanja robe putem internetske trgovine kolagen.si. Dobavljač ostavlja u kućnoj fioci obavijest u kojoj se navodi da će roba biti isporučena sljedeći dan ili ostavlja kontakt broj na koji kupac može nazvati i dogovoriti se sa dobavljačem o drugom mogućem načinu isporuke. Ako primatelj ne preuzme naručenu robu u roku od 7 radnih dana, pošiljka će se vratiti pošiljatelju. Cijena dostave iznosi 3,90 EUR za svaku narudžbu u Sloveniji i 6,00 EUR u Hrvatski. U pravilu se pošiljke dostavljaju primatelju sljedeći radni dan ili u roku od 2-3 radna dana. Ako roba nije na zalihi, ponuđač obavješstava kupca i slaže se sa kupcem o vremenu isporuke. U slučajevima kada ponuditelj naručene proizvode ukloni pravodobno i u skladu sa ugovorom, nije odgovoran za rok isporuke ugovorenog dobavljača. Kupac ili primatelj dužni su po primanju provjeriti količinu i kvalitetu robe. Kupac se izričito obvezuje da će zbog naknadne isporuke robe ili bilo kojeg drugog načina isporuke robe oduzeti druga sredstva za nadoknadu nastalih troškova, plaćenu kupoprodajnu cijenu i troškove isporuke robe, kao što su građanski zahtjevi i slično, i zadržati sva prava u skladu sa odredbama članaka 23. i 24. Zakona o zaštiti potrošača. Naručenu robu koja je na zalihama, dobavljač isporučuje u roku od 2-3 radna dana nakon primitka narudžbe od ponuditelja. Subotom, nedeljom i za vrijeme praznika, ne vrši se otprema robe.

Otkazivanje narudžbe

Nakon podnošenja elektroničke narudžbe, kupac može u roku od 24 sata odustati od narudžbe slanjem obavijesti o odustajanju na e-mail adresu info@kolagen.si. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), možete vratiti naručenu robu kupljenu po ugovoru na daljinu (uključujući online kupnju) bez rnaročitog razloga. Kupac potvrđuje pravo pristupa ugovoru, pisanim putem obavijestivši ponuditelja u roku od 15 dana od preuzetka robe na adresu info@kolagen.si, da odustaje od ugovora bez potrebe da navede razlog svoje odluke. Smatra se da hje poruka pravovremena ako je poslana na vrijeme. Kupac tada u roku od 30 dana mora vratiti robu u originalnom pakiranju, nepromijenjenu, neoštećenju, neuporabljenu kompaniji Dator d.o.o. na adresu Glavni trg 17 b, 2000 Maribor. Troškove vraćanja robe plaća kupac. Pošiljke sa otkupninom preduzeće Dator d.o.o. ne prihvaća.

Povrat

Ako odustanete od narudžbe, nakon primitka robe i utvrdite da je neoštećena, u istoj količini i još nije korištena, u skladu sa zakonom, vratit ćemo vam sva izvršena plaćanja u skladu sa zakonom. Troškove vraćanja robe nakon otkazivanja narudžbe snosi kupac. Novac vratimo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana nakon primljene obavijesti o povlačenju i vraćanju robe. Nakon vraćanja robe, kupac također šalje račun za robu i osobne podatke i transakcijski račun na koji želi da se uplata vrati.

Odbijanje narudžbe

Internet trgovina kolagen.si može odbiti narudžbu za koju utvrdi da je ne može izvršiti pod navedenim uvjetima i podacima kojima raspolaže.

 

Čuvanje narudžbe

E-pošta ili narudžba izvršena kupoprodajni ugovor pohranjuje se u sjedištu tvrtke. Na zahtjev kupca, kupac dobiva kopiju narudžbe putem e-maila ili na fizičku adresu navedenu u nalogu. Zahtjev se može poslati na naš e-mail info@kolagen.si ili pismenim putem u sjedištu tvrtke.

Reklamacija

Ako ste dobili proizvod koji ne zadovoljava vaše želje ili potrebe, neiskorišteno i originalno pakiranje zajedno sa fakturom možete vratiti u roku od 15 dana od kupnje na adresu: Dator d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor i ponuditelj će vam vratiti novac. Ponuditelj preporučuje da kupac koristi uslugu dostave za vraćanje robe, što omogućava praćenje pošiljke i robu pravilno pripremi za prijevoz (sigurno pakiranje). Opcija povrata ne se ne primjenjuje ako je ako je originalna ambalaža ili sigurnostni pečat uklonjen ili ako je proizvod uporabljen. Troškove slanja uvijek snosi pošiljatelj ili kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Preduzeće Dator ne prihvaća pošiljke sa otkupninom.

Povrat oštećenih pošiljki

Ako je poštanski paket sa kojim je kupac primio naručene proizvode fizički oštećen, nema sadržaja ili pokazuje znakove otvaranja, kupac mora pokrenuti postupak žalbe kod dobavljača.

Politika privatnosti i zaštita podataka

Davatelj se obvezuje trajno zaštiti sve osobne podatke. Svi podci dobijeni preko web stranice kolagen.si koristit će se isključivo u svrhu slanja informativnog materiala, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije. Podaci korisnika neće biti otkriveni trećoj strani, osim ako pismeno ne podnese državni zahtjev od državne institucije.

Podaci o dostavi jednaki su kao podacima o plaćanju.

Internet trgovina kolagen.si također može automatski prikupiti neke podatke o hardveru i softveru vašeg računala. Ove informacije uključuju: IP adresu, vrstu preglednika, imena domena, vrijeme pristupa i adrese web mjesta koje posjetite u našoj internetskoj trgovini. Davatelj koristi ove podatke isključivo u svrhu izračuna opće statistike o korištenju internetske trgovine kolagen.si i za optimatizaciju.

Odgovornost

Dator d.o.o. ne snosi odgovornost za posljedice upotrebe proizvoda kupljenih putem internetske trgovine kolagen.si koje proizlaze iz uporabe koja nisu u skladu sa uputama za uporabu tih proizvoda. Sav sadržaj na web stranici www.kolagen.si/hr služi u informativne svrhe i koristan je kao izvor općih podataka i ne može zamijeniti konsultacije sa liječnikom ili farmaceutom. Dator d.o.o nije odgovoran za poremećaje na usluzi zbog ponašanja korisnika (nmp. Računalo zaraženo virusima) ili pružatelje puteva ili infrastrukture koje koristi usluga mrežne trgovine kolagen.si (npr. prekid mreže). Dator d.o.o posluje u skladu sa primjenjivim zakonom i u svakom trenutku se brine za korisnike i kupce. U eventualnim sporovima, on će se maksimalno potruditi za postizanje prijateljskog rješenja. Svaki potencijalni prigovor kupac može uputiti na objavljene kontakte. Dator d.o.o. će u svakom trenutku nastojati pružiti odgovarajući slikovni material, opise i upute za proizvod. Međutim, fotografije proizvoda u internetskoj trgovini kolagen.si mogu biti simbolične, a dostupni tekstualni materiali mogu biti informativnog karaktera. Kupac ili korisnik prije uporabe mora prije uporabe mora pročitati i slijediti upute na pakiranju proizvoda.

Žalbe i sporovi i primjena zakona

Pružatelj usluga se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Ulažu se svi napori kako bi se ispunila njegova dužnost za uspostavom učinkovitog sustava za rješavanje pritužbi i odredila osobu sa kojom se kupcu može kontaktirati telefonom ili e-poštom u slučaju problema. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti na telefonski broj: 0038640/473-328. Žalbu korisnik (kupac) može podnijeti na info@kolagen.si. Postupak žalbe je povjerljiv. Davatelj će potvrditi u roku od 5 radnih dana da je primio prigovor i obavjestiti korisnika (kupca) koliko dugo će se razmatrati, te će ga informirati o tijeku postupka. Davatelj će se potruditi da se svi sporovi riješe sporazumno. Ako sporazum nije postignut, rješenje svih sporova između davatelja i korisnika (kupca) isključiva je nadležnost nadležnog suda u Ljubljani. Davatelj i korisnik (kupac) , kao sudionici u elektroničkoj trgovni, na sudu međusobno priznaju valjanost elektroničkih komunikacija. Za te opće uvjete i sporove između pružatelja usluga i korisnika (kupca) primjenjuje se slovensko materijalno i procesno pravo, bez primjene pravila međunarodnog privatnog prava koja bi odbila primijeniti boli koji drugi zakon. Za sve odnose i za prava i obveze, koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima poslovanja, primjenju se odredbe Obligacionog prava, odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini na tržištu, te odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

Promjene općih uvjeta poslovanja

Ponuditelj u slučaju izmjene propisa, koji uređuju rad internetskih trgovina, zaštite podataka i drugih područja, koje su povezane sa poslovanjem davateljeve internetske trgovine, a u slučaju promjena u vlastitoj poslovnoj politici mijenjaju tj dopunjuju Opće uvjete poslovanja, o kojima će svaki put na odgovarajući način obavijestiti korisnike, uključujući podatke putem web stranici www.kolagen.si/hr. Sve izmjene ili dopune Općih uvjeta stupaju na snagu i primjenju se nakon isteka osmodnevnog roka od objave izmjena ili dopuna. Ako je izmjena ili dopuna Općih uvjeta potrebna kako bi se uskladili sa propisima, promjene i dopune mogu po iznimci postati valjane u kratkom vremenskom roku.

Želimo vam ugodnu kupnju na stranici www.kolagen.si/hr

Hrvatski